زمان آن رسیده که تایپوگرافی مانند خون برای حیات برند شما جاری شود. بیشتر طراحان سایت، گرافیک، برندینگ و … بر این باور هستند که یک تایپوگرافی خوب می تواند پیام های زیادی را که یک بازاریاب می خواهد برای آنها فریاد بزند در قالب یک تایپوگرافی حرفه ای در کوتاه ترین زمان ممکن به ماطب برسانند.

تایپوگرافی یک مهارت بسیار مهمی می باشد که میتواند تاثیر بسیار زیادی بر روی تصویر برند شما داشته باشد. یکسری از قوانین ارزشمند تایپوگرافی وجود دارد که در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد.

قاعده انگشت شست در تایپوگرافی این است که سعی کنید متن را خواندنی تر کنید.

ایجاد سلسله مراتب در تایپوگرافی حرفه ای

این تکنیک نه تنها خواندن را تقویت می کند بلکه علاوه بر توجه خواننده باعث تقویت محتوا را نیز می شود. برای ایجاد سلسله مراتب تنظیم اندازه فونت متداول ترین روش برای ایجاد سلسله مراتب است.

تقویت خوانایی

اگر شما از فونت های بسیار عالی استفاده کنید اما اندازه مناسبی را انتخاب کنید محتوا را به سمت مرگ خواهید برد. نکته ای که باید حتما به آن توجه کنید این هست که شعار های متوا را به هیچ عنوان ناخوانا نکنید و نگذارید مخاطبین خود آن قسمت را حدس بزنند

تایپوگرافی حرفه ای

از سمت راست تراز کنید

این نکته با فونت های انگلیسی فقط در سمت چپ و راست آن تفاوت دارد. در تایپوگرافی های فارسی شما باید text-lign متن را از سمت راست شروع کنید. به هیچ عنوان از حالت Justify استفاده نکنید. در حالت justify باید با دقت خیلی زیادی صورت بگیرد که کلمه ای در فاصله ای زیادی قرار نگیرد چون این کار باعث می شود میزان خوانایی را کاهش دهد.

تایپوگرافی حرفه ای

از فونت های محدود استفاده کنید

فونت های محدود به ویژه ترکیب دو فونت به شدت بر بهبودی طراحی شما تاثیر می گذارند. استفاده از فونت های هم خانواده نیز هم می تواند موثر باشد

فواصل در تایپوگرافی حرفه ای

با رعایت فواصل در کلمات بر تجربه خوانایی به شدت در مهارت تایپوگرافی موثر است.

تایپوگرافی حرفه ای

به تیترها تنفس بدهید

فضای تنفس تایپوگرافی، فضایی می باشد که از خط تیتر تا خط اولین پاراگراف به اندازه حداقل عرض تیتر باشد. این فضا لازم است چرا که به مخاطب یک استراحت چشمی می دهد تا به سراغ پاراگراف برای خواندن برود.