ارتقاء مهارت

در این بخش به ارتقا مهارت های مورد نیاز در فرآیند طراحی محتوا با استفاده از تجربه های کاربری مانند : تجربه کاربری طراحی گرافیک UX Graphic design ، نویسندگی تجربه کاربری UX Writer و … می پردازد. فرآیند طراحی محتوا زمانی به نتیجه خواهد رسید که بتوانیم مهارت های لازم را برای بیان هدف کسب و کار در جهت رفع نیاز کاربر بکار بگیریم. از مهارت های بسیار خُرد در زمینه های مختلف شروع کردیم تا بتوانیم به طور سلسله مراتب، تمامی آنها را پوشش بدهیم. لذا یادگیری هر یک بسیار مهم است

ارتقاء مهارت

راهنمای انتخاب رنگ برندینگ

راهنمای انتخاب رنگ برند در طراحی هویت بصری کسب و کارها

بیشتر بخوانید

بهترین فونت فارسی برای طراحی محتوا

بیشتر بخوانید

8 تکنیک تایپوگرافی حرفه ای

بیشتر بخوانید

فونت سایت ها و موبایل ها، قدم اول راهنمای تایپوگرافی برای تازه کارها

بیشتر بخوانید

نکات کلیدی در تایپوگرافی

بیشتر بخوانید

تنظیم تایپوگرافی تیتر پُست های اینستاگرام برای جذب مخاطب

بیشتر بخوانید

صفحه ایسنتاگرام ما، حال و هواش فرق می کنه