بزرگ ترین سوالی که همیشه در ذهنتان مطرح می شود این هست که چگونه محتوای تولید شده کسب و کار خود را به مشتریان برسانیم؟ چگونه به سود دهی برسیم و محتوای تولید شده چقدر خوانایی لازم را دارد؟

چه الگویی برای انتقال محتوا به مشتریان باید استفاده کرد؟ در این مقاله به بررسی این الگو بسیار مهم می پردازیم. اگر هنوز اطلاعاتی درباره چیستی محتوا نمی دانید میتوانید مقاله محتوا را مطالعه بفرمایید.

سیستم انتقال محتوا به مشتریان

همان طور که در مقاله محتوا چیست؟ به ماهیت محتوا اشاره کردیم که محتوا یک سیستمی است دارای سه اجزای اصلی می باشد. اگر این سیستم به درستی کار نکند. محتوا به سمت بیهودگی سوق خواهد گرفت. بعد از اینکه محتوای اصولی را تولید کردید و اکنون به نحوه چگونگی انتقال محتوا به مشتریان یا مخاطبین کسب و کار خود فکر میکنید. این سیستم کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد.

سیستم انتقال محتوا دارای سه جزء اصلی می باشد که در یک پیوند مستمر قرار دارند و این سیستم در یک بستری بنام خلاقیت قرار می گیرد تا بتواند محتوا را به خوبی به مشتریان یا مخاطبین برسانند.

دیاگرام کلی ارتباط با مخاطبین کسب و کار شما

سه جزء اصلی این سیستم شامل : محتوا، ابزار و روش می باشد که همواره دریک پیوند مستمر قرار دارند. یعنی اینکه برای تحقق یافتن ارتباط حتما باید محتوا با ابزار ها و روش های مختلف در بستری بنام خلاقیت خلق شوند تا لازمه ارتباط با مشتریان برقرار شود.

دیاگرام کلی ارتباط با مشتریان

دیاگرام کلی ارتباط با مخاطبین

مشتریان

قلب کسب و کار شما مشتریان یا مخاطبین خود هستند. همیشه سعی کنید این ارتباطبه خوبی برقرار باشد و خدمات بسیار خوب و تا حد زیاد رایگانی را ارائه دهید. این نکته باعث وجه تمایز شما با دیگر رقبا خواهید شد

یک فرصت عالی برای شما مدیران کسب و کار

محتوای تولید شده خود را در این سیستم پیاده سازی کنید و از طریق تیکت برای کارشناسان ما ارسال کنید. ما تمام تلاش خودمان را برای راهنمایی و بهبود کسب و کارتان انجام می دهیم.